දැන් ඔබට පහසුවෙන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමෙන් තොරව තෝරාගත් facebook group කිහිපයක ඔබ පළකරන දැන්වීම් ස්වක්‍රීයව අප අඩවියේ නොමිලේ පළකරවා ගැනීමට හැකි‍යි.

කෙසේ නමුත් facebook group තුළ පළකරන සියලු දැන්වීම් අපට පළකිරීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා අපගේ නිල facebook group එකට ඔබ එකතු වී ඔබේ දැන්වීම පළකිරීම අපට මෙන්ම ඔබටත් පහසුවකි.

ඔබට facebook group හාරහා අප අඩවියේ දැන්වීම් පළ කිරීමට අවශ්‍යය නම් පලමුව මේ හැදින්වීම හොදින් කියවා බලන්න.

01. ඔබේ දැන්වීමට ඔබේ නිෂ්පාදනයේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් හෝ ඡායාරූප කිහිපයක් ඇතුලත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍යය වන අතර එසේ ඡායාරූප රහිත දැන්වීම අඩවියේ පළනොවේ.

02. ඔබේ දැන්වීම හැකි නම් english සිංහල හා දෙමළ යන භාෂා තුනෙන්ම යෙදීමට උනන්දු වෙන්න. විශේෂයෙන් english භාෂාවෙන් ඔබ දැන්වීම් පළකිරීම ඔබේ දැන්වීමට වැඩි ප්‍රචාරයක් ලබාගැනීමට හේතුවකි. මෙසේ භාෂා තුනෙන් පළකිරීමේදී 01.පළමුව english 02.දෙවනුව සිංහල 03. තෙවනුව දෙමළ යන පිළිවෙලට පළකිරීමට වගබලා ගන්න.

‌03. ඔබේ දැන්වීම පැහැදිලිව ඇතුලත් කරන්න. නිෂ්පාදනයේ ස්භාවය, භාණ්ඩය ලබාගත හැකි ආකාරය, ඔබව සම්බන්ද කරගැනීමට හැකි ආකාරය, ප්‍රදේශය යන කරුණු පැහැදිලිව දක්වා තිබීම වැදගත් වේ.

‌04. ඔබේ දැන්වීම අප අඩවියේ පලවිය යුතු නම් මේ කොටස ඔබේ දැන්වීමේ පහලට යොදන්න

[This ad is also published on purchasinglankainternational.com. To post your ad on the website for free, use this section and post it on this Facebook group.]

05. ඔබේ දැන්වීම අප වෙබ් අඩවියේ පළවිය යුතු නැති නම් “NoIndex” ලෙසෙ ඔබේ දැන්වීමේ අවසානයට යොදන්න

‌( කරුණාකර Facebook group තුළ අනවශ්‍යය පෝස්ට් share කිරීමෙන් වලකින්න. එසේ අනවශ්‍යය දැන්වීම් නිතර පළවන Facebook group මෙම සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බව කණගාටුවෙන් දන්වා සිටිමු. ඔබේ Facebook group එකත් මෙම සේවයට සුදුසු යැයි හැගේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වෙන්න)